លទ្ធផល​បង្ក្រាប​បទល្មើស​គ្រឿងញៀន​ប្រចាំ​ថ្ងៃទី​១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨

  • 2018-07-12 03:32:29
  • Views 387

Shares

ភ្នំពេញ ៖ បង្ក្រាប (ជួញដូរ រក្សាទុក ដឹកជញ្ជូន ដាំដុះ ផលិតកែច្នៃ ចាត់ចែង ផ្ដល់ទីតាំង និងប្រើប្រាស់) ចំនួន ៦ករណី ឃាត់ ២០នាក់(ស្រី ៤នាក់) ។ វត្ថុតាងចាប់យកសរុប -មេតំហ្វេតាមីន(ice) = ៤៥,៦៦ក្រាម និង១៩កញ្ចប់តូច។ -កញ្ឆាក្រៀម = ២៧,០៨ក្រាម។

-ប្រភេទបទល្មើស៖ +ជួញដូរ ៥ករណី ឃាត់ ១៩នាក់ (ស្រី ៣នាក់) +ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់(ស្រី ១នាក់) ។ -អនុវត្ដដីកា៖ ដីកា ១ ចាប់ ១នាក់

-អាវុធហត្ថ៖ បង្ក្រាប ៖ +ជួញដូរ ៣ករណី ឃាត់ ១៦នាក់(ស្រី ៣នាក់)

-អ្នកមានផ្ទុកសារធាតុញៀន ១នាក់ ៖ +ជួញដូរ = ០នាក់/១៩នាក់ +ប្រើប្រាស់ = ១នាក់/១នាក់

លទ្ធផលខាងលើ ៦អង្គភាពបានចូលរួមបង្ក្រាប ៖
នគរបាល : ៣អង្គភាព

១ / បាត់ដំបង៖ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ និងអនុវត្តន៍ដីកា ១ ចាប់ ១នាក់។

២ / កំពង់ស្ពឺ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកice ១៩,២៦ក្រាម ៕

៣ / ពោធ៍សាត់៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ចាប់យកice ៦,០២ក្រាម។

កងរាជអាវុធហត្ថ : ៣អង្គភាព

១ / កណ្ដាល៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ចាប់យកice ១៩កញ្ចប់តូច។

២ / ព្រៃវែង៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ៩នាក់ ចាប់យកice ១៥,៥០ក្រាម។

៣ / សៀមរាប៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ៥នាក់ ចាប់យកice ៤,៨៨ក្រាម និងកញ្ឆាក្រៀម ២៧,០៨ក្រាម ៕

001

Recently Posts